omgeving
2020-2021-blauwe-vlag
sjch-haven-violen

Trots op onze Blauwe Vlag en Groene Wimpel

 

De ‘Blauwe vlag’ is een wereldwijde milieuonderscheiding die wordt toegekend aan jachthavens en stranden die hebben aangetoond schoon en veilig te zijn en te voldoen aan de strenge internationale criteria die hiervoor gesteld worden. Kernpunten binnen dit label zijn de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond milieu.  

De Culemborgse jachthaven mag de erkenning Blauwe Vlag sinds 2017 voeren. En sinds 2019 wappert naast de vlag ook  de ‘Groene Wimpel’. Dit is een speciale erkenning voor de voorlopers in onze branche die jaarlijks extra inspanningen doen op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid, enerie- en waterbesparing, verduurzaming van de jachthaven met het oog op onder andere inkoop, en het gebruik van duurzame bouwmaterialen. De Groene Wimpel wordt jaarlijks aan slechts 25 jachthavens in Nederland toebedeeld en daar zijn we uiteraard ontzettend trots op! Onze MVO verklaring lees je hier.

 

Wat zie jij van wat wij doen voor de natuur en het milieu?

 • zonnepanelen op de roeiloods voorzien in een groot deel (60%) van de electriciteit
 • de overige stroom kopen wij groen in (GreenChoice)
 • schoonmaak wordt uitsluitend gedaan met biologisch afbreekbare middelen
 • bij onkruid zetten we alleen natuurlijke bestrijdingsmiddelen in
 • op het terrein staan veel bloemen en planten die door insecten geliefd zijn
 • als Betuwnaren hebben wij natuurlijk op het terrein een eigen mini-fruitboomgaard met appel- en perenbomen
 • in de jachthaven zijn op verschillende plekken bijen- en vlindermengsels gezaaid
 • een imker beheert bijenvolken op ons terrein, met vliegroutes in de uitgestrekte uiterwaarden
 • op verschillende plaatsen op het terrrein hangen insectenhotels 
 • wij realiseren op dit moment in samenwerking met een ecoloog een varieteit aan vleermuis- en nestkasten
 • de nieuwe machines voor onze groenvoorziening (2022) zijn electrisch aangedreven
 • clienten van lokale Zorgboerderij De Witte Schuur maakten voor ons Douglashouten bloembakken
 • wij stimuleren onze gasten om de reis naar ons terrein op een groene manier te maken, zoals op de fiets of met het OV 
 • wij ondersteunen maatschappelijke initiatieven, zoals sloeproeiers die vanuit onze haven roeien voor buddy's met PTSS
 • in de communicatie over onze jachthaven besteden we veel aandacht aan omliggende natuur en lokaal recreëren 
 • op het gehele terrein is LED-verlichting toegepast, óók bij de gekleurde lampjes in de haven
 • in de douches zijn waterbesparende maatregelen getroffen 
 • de havenmeesters dragen duurzame kleding, eveneens met duurzame bedrukking
 • tijdens onze jaarlijkse klusdagen zetten we er gezamenlijk met leden van de watersportvereniging flink de schouders onder om het terrein op te knappen. Zo verenigen we het nuttige met het gezellige!

 

Laat jij als schipper jouw Blauwe Vaantje wapperen?

Speciaal voor booteigenaren en schippers die zich op het water verantwoord, zorgzaam en milieuvriendelijk gedragen is er een speciaal milieukenmerk, het Blauwe Vaantje, in het leven geroepen.  Laat zien dat jij begaan bent met de wereld om ons heen! Het bijbehorende vaantje kun je via deze pagina aanvragen en daarna direct bij de havenmeester ophalen.

insectenhotel-blauwe-vlag
sjch-trekkershut-bloemen
sjch-camping-boomgaard
sjch-bijen-en-vlingermengsel